Deep Moon

a Portal to New Possibilities

Samtal på psykodynamisk grund

Vi hjälps åt att förstå som är det egentliga problemet och vad du kan göra åt det. Vi tittar på hela din kontext för att se vad som behöver förändras för att du ska må bra. Ditt inre speglas i dina yttre omständigheter, precis som det yttre påverkar din inre miljö. Bra kost, tillräckligt med sömn, en fungerande jobbsituation och sunda relationer påverkar ditt inre positivt, samtidigt som ett inre arbete brukar medföra att aspekter av den yttre världen läggs till rätta. Det inre arbetet kan innebära att korrigera destruktiva relationsmönster med rötter i tidig barndom, bearbetning av trauma, förändring av negativa tankemönster eller att bara få berätta sin historia för någon som lyssnar. Viktigast är att du känner att det vi gör är meningsfullt, och att det för dig mot den plats där du vill vara.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ mig