Deep Moon

a Portal to New Possibilities

Mindfulness tekniker

Genom att gå inåt i ett drömlikt och meditativt tillstånd kan man få tillgång till personlighetsdelar, minnen och insikter som är svåra att komma åt till vardags. Det upplevs ofta som berikande och gör att kontakten med det egna jaget djupnar. Detta kan i sin tur ge en bättre beredskap att ta itu med svårigheter som uppstår.

För mer information se länk:
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/04/Effekt-av-mindfulness-studerad-i-amerikansk-myndighetsrapport/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ mig