Deep Moon

a Portal to New Possibilities

Kognitiv och språklig omstrukturering

Vårt sätt att se på världen färgar starkt våra upplevelser. Två personer kan påverkas helt olika av en händelse beroende på hur man tolkar och tänker på det som hänt. Att älta och oroa sig hör till den mänskliga naturen men brukar inte ge så stora resultat. När man ser sig själv som offer begränsas förmågan att bearbeta och gå vidare, kan man förändra det tänkandet är mycket vunnet. Tillsammans tittar vi på hur du reagerar på det som händer i ditt liv och vad det säger om dig. Ofta finns djupt liggande tankemönster man inte är medveten om, men som formar vår interaktion med omvärlden. Att vara uppmärksam på hur du använder språket kan också ge ingångar till önskad förändring.

För mer information se länk:
https://www.brucelipton.com/books/biology-of-belief

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ mig