Deep Moon

a Portal to New Possibilities

Föräldrastöd

Som förälder kan man ibland behöva en utomståendes blick på sitt barn. Ska jag oroa mig för det här beteendet? Vad kan jag i så fall göra? Vem kan ge mig hjälp och stöd? Har jag en egen del i att situationen har uppstått? Ibland handlar det om relativt enkla frågeställningar där en ny infallsvinkel eller enkel åtgärd löser problemet. Andra gånger är skälen till barns svårigheter mer komplexa och tar tid att reda ut. Oavsett orsak kan vi hjälpas åt att komma fram till vad som behöver göras, ändras, bearbetas eller förstås så att ditt barn kan må bra och glädjas åt livet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ mig