Deep Moon

a Portal to New Possibilities

EMDR

En evidensbaserad och effektiv traumabearbetninsgsmetod där man arbetar med ögonrörelser för att komma åt djupt liggande trauman samt begränsande tankemönster. EMDR är ett viktigt verktyg för att lösa upp knutar som hindrar dig från att uppnå din fulla potential och leva fullt ut.

För mer information se länk:
https://www.svd.se/may-slapp-svara-minnen-med-ogonrorelser

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/6/6233/LKT0710s782_783.pdf

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ mig